Política de qualitat

La Política de qualitat pretén proporcionar un marc de referència que permeti establir i revisar els objectius de l'empresa per millorar la rendibilitat econòmica i social obtinguda, a curt i llarg termini, mitjançant la satisfacció de les necessitats i expectatives de les diferents parts interessades en la nostra activitat: clients i usuaris dels nostres productes i serveis, empleats, proveïdors i socis, l'Estat com a propietari i la societat en general, a través de la millora de...

...la satisfacció de clients i usuaris finals...

 • Identificant les seves necessitats i expectatives, i garantint el compliment dels seus requisits.
 • Aportant-los solucions innovadores i dissenyant productes nous que satisfacin i superin les seves expectatives.
 • Escoltant la seva opinió i les seves queixes, transmetent-les a tota l'empresa, tot emprant aquesta informació per a la millora contínua.
 • Solucionant de manera àgil i satisfactòria els problemes que puguin sorgir.

...la satisfacció dels empleats...

 • Facilitant-los la formació, la informació i els mitjans necessaris per a la realització de la seva feina.
 • Millorant les condicions de seguretat en el treball, mitjançant la prevenció de riscos. 
 • Afavorint la comunicació interna "cap avall", informant sobre els objectius de l'empresa i el que s'espera de cadascun.
 • Facilitant la comunicació interna "cap amunt", fomentant la participació i suggeriments per assolir la millora contínua.

...la satisfacció dels nostres proveïdors i socis...

 • Seleccionant proveïdors i socis clau amb qui poder establir aliances durables.
 • Compartint coneixements i establint acords de col·laboració que ens permetin participar en projectes conjunts de desenvolupament.

...la satisfacció de l'Estat com a propietari de l'empresa...

 • Obtenint la rendibilitat, els beneficis i els ingressos adients per aconseguir l'equilibri necessari entre el curt i el llarg termini que garanteixi la viabilitat.
 • Mantenint un nivell adequat de risc pel que fa a clients, línies de negoci i mercats.
 • Mitjançant la millora contínua de l'eficiència i l'eficàcia dels diferents processos de l'empresa.
 • Establint mètodes de treball que permetin prevenir l'aparició d'errors.
 • Fomentant el control dels processos i l'autocontrol del treball.

...la satisfacció de la societat en general...

 • Complint les lleis i els reglaments que regulen les nostres activitats.
 • Facilitant productes i serveis útils per a la societat.
 • Comprometent-nos amb el desenvolupament sostenible i el respecte pel medi ambient.