Informació Institucional

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda és una entitat pública empresarial (EPE) i mitjà propi (MP) de l’Administració General de l’Estat, de conformitat amb els seus Estatuts i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tot seguit li mostrem un vídeo institucional. Si no pot visualitzar el vídeo, el pot descarregar en el seu ordinador i intentar-lo visualitzar més tard.


Estructura i organigrama

Descarregar Organigrama de la FNMT-RCM (PDF - 67 KB)

Tradició i Tecnologia de Seguretat

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) aporta en la fabricació de cada producte l'experiència centenària del seu saber fer, la garantia d'una institució que aplica estrictes mecanismes de control i seguretat, el compromís de col·laboració constant amb l'empresa pública i privada i, sobretot, una aposta per al futur i per al desenvolupament de tecnologia d'última generació. Tot per oferir la màxima qualitat en cada una de les solucions en els diversos camps de producció.

Senyes d'identitat

La FNMT-RCM és una entitat pública empresarial que està adscrita al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. És, per tant, una empresa que pel tipus de treballs que realitza té un marcat caràcter de servei públic. D'altra banda, està oberta a la col·laboració amb entitats privades en aquells àmbits que requereixen un component de seguretat i un estricte control de la producció, amb els quals s'ha guanyat el reconeixement i la confiança dels ciutadans.

Totes les seves activitats es fonamenten en la seguretat integral, seguretat aplicada en els processos de producció mateixos, en els productes, en el tractament de la informació i en les seves instal·lacions.

De l'experiència a la modernitat

Els productes i serveis de la FNMT-RCM es caracteritzen pel saber fer i l'experiència adquirida al llarg de la seva existència. A aquesta llarga tradició s'hi suma l'aposta per la tecnologia, la qual cosa els porta a una evolució constant, que es reflecteix en la seva capacitat de fusionar tradició i modernitat, de manera que s'aconsegueixen productes únics i inimitables.

Tecnología punta

Les línies de fabricació estan dotades dels mitjans tècnics més avançats, fruit d'un treball d'investigació permanent que segueix dues estratègies: la contínua revisió i la posada al dia de les tecnologies tradicionals, i l'entrada en nous àmbits de fabricació, com ara les targetes intel·ligents, que requereixen entorns de gran seguretat.

Qualitat acreditada

La FNMT-RCM garanteix la qualitat de cada producte posant tota l'atenció en cadascun dels processos de fabricació, que avalen l'absència de defectes a partir dels múltiples controls i assajos que es practiquen amb tots i cadascun dels productes. A més a més, el sistema de qualitat d'algunes de les línies de fabricació més importants està basat en la norma ISO 9001:2000 i certificat per AENOR.

Prestigi i experiència internacional

Són els valors diferencials de la FNMT-RCM els que li han procurat la confiança d'una cartera de clients important en l'àmbit nacional i internacional als quals ofereix solucions a mida.

La FNMT-RCM participa en diferents fòrums, entre els quals destaquen la Conferència d'Impressors de Bitllets de Banc i la Conferència de Directors de Cases de Moneda. I cada dia augmenta el volum de producció destinat a l'exportació.

Mirada histórica

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre neix el 1893 amb la fusió de dos organismes seculars: la Casa de la Moneda i la Fàbrica del Segell. Totes dues institucions compartien des de 1861 l'edifici de Colón, tot i que eren independents i tenien administracions separades. Des d'aleshores i sota el denominador comú de la seguretat, no ha deixat d'estendre el seu àmbit d'activitat.

El 1940 iniciava la producció de bitllets de banc i el 1952, la fabricació de paper de seguretat.

La inauguració d'una nova seu el 1964, unida a la qualitat i la garantia de seguretat i control dels productes, va permetre la realització de treballs com el passaport i el document nacional d'identitat.

Amb la nova normativa sobre el joc es va iniciar la fabricació de cartons de bingo i butlletes de loteria.

La vocació de futur i l'aposta per les noves tecnologies van permetre iniciar a la dècada dels noranta dues activitats que, des del punt de vista tecnològic, no tenen res a veure amb els productes tradicionals; destaquen en aquest sentit les targetes intel·ligents i la certificació electrònica.

L'activitat productiva es du a terme en dos centres industrials ubicats a Madrid i Burgos.