Mint Directors' Conference

La Conferència de Directors de Seca - Mint Directors' Conference (MDC) es va establir el 1962 per iniciativa de les següents 10 Seques Europees: Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Països Baixos, Noruega, Suècia, Suïssa i el Regne Unit. Els objectius de la Conferència eren exclusivament professionals. Inicialment, era una associació formada per col·legues i amics que assistien a les reunions en la condició de Directors de Seca,no com a representants del seu Govern.

Actualment, la conferència de Directors de Seca es reuneix cada dos anys congregant Seques estatals de 44 països a més d'altres convidats i observadors.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a més de ser-ne Membre Fundador, ha participat en els projectes de la Conferència, de manera permanent des dels seus orígens, desenvolupant tasques importants dins de l'organització, entre les quals cal destacar la gestió de l'Oficina de Recopilació de Dades Estadístiques que se li va encomanar en la V Edició de la MDC que es va celebrar l'any 1968 a Stuttgart (Alemanya) i els títols de Secretari General i el Secretariat Permanent de la Conferència, càrrecs que ha ostentat des de la creació del Secretariat durant la XIX MDC que es va celebrar el 1996 a Varsòvia, Polònia.

La FNMT-RCM va renunciar voluntàriament, durant la Reunió d'Assumptes Interns de la XXIII MDC celebrada el mes de març del 2004 a San Francisco, a aquestes responsabilitats, entenent que altres països també han de tenir l'oportunitat de dur a terme aquestes tasques. No obstant això, continua col·laborant estretament amb la MDC amb una participació important.

La Conferència per dins

Els seus objectius són, a més de les qüestions monetàries, la discussió d'aspectes legals, tècnics, econòmics i numismàtics relacionats amb la moneda i la seva circulació. Així mateix, es prenen decisions sobre mecànica interna, estatuts o grups de treball.

La Conferència de Directors de Seca té un Consell que està format per un President, un Vicepresident i un Secretari General.

Equips de Treball i Membres

Mitjançant la MDC s'estableixen equips de treball compostos pels membres de la Conferència per tal d'avançar en diferents aspectes relacionats amb la moneda. Actualment hi ha un gran equip que se centra en l'estudi tècnic del sistema únic de moneda europeu, però al mateix temps, existeixen altres equips els esforços dels quals van dirigits a aspectes més generals com pot ser la qualitat.

Si desitja més informació sobre qualsevol dels membres i de l'organització, així com de la composició dels diferents equips de treball, pot accedir-hi a mitjançant la pàgina web de la MDC (en anglès):

Estructura de la MDC

Llista de membres de la MDC

Secretariat Permanent de la MDC

El Comitè Executiu de la MDC compta, en la seva tasca de suport al Consell, amb el Secretariat Permanent de la MDC, que actualment ostenta la Reial Casa de Moneda d'Holanda, a Utrecht, Països Baixos.

Entre les seves funcions cal destacar:

 • Planificar les Assemblees.
 • Garantir la circulació de les dades de l'Oficina de Recopilació de Dades Estadístiques.
 • Garantir la circulació de les dades de l'Oficina de Registre de Monedes.
 • Garantir la circulació de les conclusions dels Equips de Treball.
 • Servir de vincle entre el Consell i els altres Membres de la MDC.
 • Gestionar les sol·licituds d'ingrés de nous membres i, de forma general, contactar amb els mitjans informatius i amb els representants de les companyies relacionades.

Per a més informació, pot contactar amb:

 • Secretario General de la MDC
 • Sr. Maarten T. Brouwer
 • Director Gerente de la Real Casa de la Moneda de Holanda
 • Leidseweg, 90 3531 BG Utrecht. PAÍSES BAJOS
 • Teléfono: +31 30 2910497
 • Fax: +31 30 2938344
 • E-mail: secretariat.mdc@coins.nl

MDC