Estatuts

  • Estatuts de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.
  • Reial decret 199/2009, de 23 de febrer, pel qual es modifica l'Estatut de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, aprovat pel Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, pel qual s'adapta la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre a la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, s'aprova el seu Estatut i s'acorda la denominació Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.
  • Reial decret 390/2011, de 18 de març, pel qual es modifiquen els estatuts de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda i de l'Institut de Crèdit Oficial, aprovats, respectivament, pel Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, i pel Reial decret 706/1999, de 30 d'abril, i pel qual s'autoritza l'extinció de la Fundació Reial Casa de la Moneda.
  • Reial Decret 336/2014, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1114/1999, de 25 de juny, pel qual s'adapta la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre a la Llei 6/1997, de 14 de abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, s'aprova el seu Estatut i s'acorda la seva denominació com a Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.