OEP Personal Funcionari o Laboral Fix

Processos de selecció per cobrir places amb personal funcionari o laboral fix procedent de departaments o organismes públics inclosos en l'àmbit de l'oferta d'ocupació pública, en la FNMT-RCM en règim de contracte laboral.

Vés enrere

Oficial 2ª Maquina Offset-Documentos de Valor 2 ó + colores - 9 plazas

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda convoca, un proceso de selección para cubrir plazas con personal funcionario o laboral fijo, procedente de Departamentos u Organismos Públicos, incluidos en el ámbito de la oferta de empleo público, en la FNMT-RCM en régimen de contrato laboral, de Oficial 2ª Maquina Offset-Documentos de Valor 2 ó + colores