Qualitat i Responsabilitat Social

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda elabora una gran varietat de productes de seguretat com ara: moneda de circulació i commemorativa, medalles, bitllets de banc, passaports, documents d'identitat, segells postals, bitllets de loteria nacional, cartons de bingo, paper de seguretat per a bitllets i documents de valor, gravats, publicacions governamentals, targetes i paper de mitjana i alta seguretat, de la mateixa manera que presta serveis de certificació electrònica.

La Direcció, en el desenvolupament de la seva activitat, manté un compromís ferm amb l'impacte social, econòmic i mediambiental, inclosa una estratègia de sostenibilitat basada en els valors que la caracteritzen i que constitueixen el marc de referència en què es basa l'execució dels nostres productes i serveis.

Per aquest motiu, la Política de Responsabilitat Social Corporativa que subscriu i assumeix la Direcció de l'entitat s'estructura com una pràctica transversal en què tota la organització hi està implicada. Els principis d'actuació de responsabilitat social corporativa a què es compromet són:

  • Respectar els principis de responsabilitat social i, en particular, els establerts en la Norma ISO 26000 sobre: Rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte pels interessos de les parts interessades, respecte pel principi de legalitat, per la normativa internacional de comportament i pels drets humans.
  • La gestió dels recursos econòmics de forma transparent i eficient per obtenir la rendibilitat i ingressos adequats que garanteixin una viabilitat, a curt i a llarg termini, com a empresa pública al servei del ciutadà. El compliment de les lleis i normes nacionals i de dret internacional.
  • El respecte per la igualtat d'oportunitats entre els empleats, la seva llibertat d'opinió i de tracte, tot evitant qualsevol mena de discriminació, així com per la privadesa, promovent un entorn de treball segur i saludable, posant una atenció especial a la formació i el desenvolupament professional i la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • L'oferiment als clients d'un servei de qualitat en el termini acordat, amb un assessorament honest, mantenint la deguda confidencialitat i privadesa de les seves dades i la disposició d'un procediment per a la resolució de suggeriments i reclamacions.
  • L'establiment d'una política amb els proveïdors, subcontractistes i altres col?laboradors externs de confiança basada en la transparència, l'objectivitat i la imparcialitat, i el manteniment de la deguda confidencialitat i privadesa de les dades. El foment del seu desenvolupament per al benefici mutu i l'afavoriment del compromís amb la responsabilitat social corporativa.
  • El manteniment d'una actuació de respecte amb el Medi Ambient, gestionant adequadament la utilització dels recursos, matèries primeres, el maneig de residus, abocaments i emissions en les activitats empresarials de l'entitat, amb l'assegurament de la millora contínua en la gestió ambiental.
  • L'establiment i impuls de vies de comunicació amb els diversos grups d'interès, basats en la transparència, l'honestedat, la veracitat i la col?laboració.
  • El foment en la societat d'actuacions d'activitats culturals, de recerca, divulgació i formació relacionades amb les finalitats i activitats de la FNMT-RCM.

Per a la posada en pràctica de la present Política, la Direcció de l'FNMT-RCM assumeix el compromís d'implantar un sistema de gestió de la responsabilitat social que comprengui tota l'organització i totes les activitats. Recolzarà amb tots els mitjans al seu abast les actuacions que es defineixin, tot exigint al personal de l'entitat que, cadascun en la seva mesura, recolzi aquesta Política.