Estatutuak

  • Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxearen Estatutuak.
  • Otsailak 23ko 199/2009 Errege Dekretuak, Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxeko Estatutua aldatzen du, ekainak 25eko 1114/1999 Errege Dekretuak onartua, honen bidez Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala apirilak 14eko 6/1997 Legera egokitzen delarik Estatuko Administrazio Orokorraren antolakuntza eta jarduerari dagokionez, eta Estatutu hau onartuz Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxea izendapena ematen zaio.
  • Martxoak 18ko 390/2011 Errege Dekretua, honen bidez Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxeko eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren estatutuak aldatzen dira, ekainak 25eko 1114/1999 Errege Dekretuak eta apirilak 30eko 706/1999 Errege Dekretuak onartuak, hauen bidez Monetaren Errege Etxea Fundazioaren iraungitzea baimentzen delarik.
  • Maiatzaren 9koa 336/2014 Errege Dekretua, ekainaren 25eko 1114/1999 Errege Dekretua aldatzen duena. Azken Errege Dekretu horrek Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala apirilaren 14ko 6/1997 Legera egokitzen du (Estatuaren Administrazio Orokorraren antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa) eta bere estatutua onartzen du eta Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala eta Txanponaren Errege Etxea izena jartzea adosten du.