OEP Langile funtzionarioak edo langile lan-kontratudun finkoak

Plazak estaltzeko hautapen-prozesuak pertsonal funtzionarioarekin edo laboral finkoa departamentuetatik edo, lan-kontratu-erregimeneko FNMT-RCM-ean, lan-eskaintza publikoaren eremuan sartutako organismo publikoetatik datorrena.

Atzealdea

Auxiliar de producción - 50 plazas

Proceso de selección para proveer cincuenta plazas de Auxiliar de Producción (nivel 4), en la Dirección Industrial (cuarenta de ellas para el centro de trabajo de Madrid y diez para el centro de trabajo de Burgos) con personal funcionario de carrera o laboral fijo, en activo, con destino en Departamentos u Organismos Públicos del Sector Público Estatal.