OEP Langile funtzionarioak edo langile lan-kontratudun finkoak

Plazak estaltzeko hautapen-prozesuak pertsonal funtzionarioarekin edo laboral finkoa departamentuetatik edo, lan-kontratu-erregimeneko FNMT-RCM-ean, lan-eskaintza publikoaren eremuan sartutako organismo publikoetatik datorrena.

Atzealdea

Oficial 2ª Mecánico Central en el centro de trabajo de Madrid - 2 plazas

Proceso de selección para cubrir plazas con personal funcionario de carrera o laboral fijo con destino en departamentos u organismos publicos del sector público estatal teniendo en cuenta las previsiones del informe CORA en la fnmt-rcm en régimen de contrato laboral