Contido web

 

Ter unha rede de dispositivos intelixentes interconectados significa que poderemos construír edificios máis seguros, deseñar coches máis eficientes, levar estilos de vida máis saudables.

No ámbito industrial, os sistemas autorregulados, que coa tecnoloxía de IoT dispoñen de grandes volumes de datos, permitirán unha fabricación máis automatizada, cadeas de subministración máis intelixentes e mellor uso dos recursos escasos.

Cando se observa no seu conxunto, vemos que IoT ten o potencial suficiente para transformar case todos os aspectos da forma en que vivimos, traballamos e nos divertimos, no ámbito local e mundial, e a FNMT-RCM quere ser parte diso.

Coa colaboración de...

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales