Institución

A FNMT-RCM é unha entidade pública empresarial que está adscrita ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. É, por tanto, unha empresa que polo tipo de traballos que realiza ten un marcado carácter de servizo público. Por outra banda, está aberta á colaboración con entidades privadas en aqueles ámbitos que requiren un compoñente de seguridade e un estrito control da produción, cos que se gañou o recoñecemento e a confianza dos cidadáns.