Compromisos

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda está fortemente comprometida, no desenvolvemento da súa actividade, co impacto social, económico e ambiental, incluíndo unha estratexia de sustentabilidade baseada nos valores que a caracterizan e que constitúen o marco de referencia no que se basea a execución dos nosos produtos e servizos.