Bolsa de Traballo

Nesta páxina, fanse públicas as diferentes convocatorias de proceso de selección libre que se ofertan dende a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

ANEXO VI - XI CONVENIO COLECTIVO BOLSAS DE TRABALLO

Información relativa a períodos de proba en contratacións temporais

Normativa sobre bolsas internas e externas (PDF 126 kB)

En todos os procesos abertos, é necesario completar un impreso de solicitude ás probas selectivas. Máis información.

Controlador de Producto en Curso - Madrid, nivel 6

Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Controlador de Producto en Curso (nivel 6) en el Departamento de Documentos de Valor.

Oficial 2ª de Impresión

Proceso de selección libre para formar una bolsa de trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Oficial 2ª de Impresión

Técnico de Laboratorio - Madrid, nivel 11

Proceso de Selección Libre para formar una Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con Carácter Temporal de Técnico de Laboratorio (Madrid, nivel 11)

Conductor de Máquinas Transportadoras-Elevadoras - Madrid, nivel 5

Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Conductor de Máquinas Transportadoras-Elevadoras (Madrid, nivel 5)

Grabador Artístico de Moneda - Madrid, nivel 12

Proceso de Selección Libre para formar una Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con Carácter Temporal de Grabador Artístico de Moneda (Madrid, nivel 12)

Grabador Artístico Auxiliar de Moneda - Madrid, nivel 9

Proceso de Selección Libre para formar una Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con Carácter Temporal de Grabador Artístico Auxiliar de Moneda (Madrid, nivel 9)

Oficial 1ª Eléctrico Electrónico de Mantenimiento Destacado - nivel 10, pendiente de revisión

Oficial 1ª Eléctrico Electrónico de Mantenimiento Destacado (nivel 10, pendiente de revisión de valoración) en el Departamento de Mantenimiento

Auxiliar de Producción - nivel 4

Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Auxiliar de Producción (Madrid, Nivel 4)
Mostrando o intervalo 51 - 60 de 60 resultados.