Convocatorias para Prazas Temporais

Nesta páxina, fanse públicas as convocatorias de prazas temporais da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

En todos os procesos abertos é necesario encher un formulario de solicitude ás probas selectivas . Máis información.

Atrás

1 plaza de Ingeniero de Proyectos - Burgos, nivel 14

Proceso de selección libre para cubrir una plaza con carácter temporal, en el Departamento de Fábrica de Papel de Burgos, de Ingeniero de Proyectos, nivel 14