OEP Persoal Funcionario ou Laboral Fixo

Procesos de selección para cubrir prazas con persoal funcionario ou laboral fixo procedente de departamentos ou organismos públicos incluídos no ámbito da oferta de emprego público, na FNMT-RCM en réxime de contrato laboral.

Atrás

Oficial 1ª Mecánico en el Centro de Trabajo de Burgos - 2 plazas

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda convoca, un proceso de selección para cubrir plazas con personal funcionario o laboral fijo, procedente de Departamentos u Organismos Públicos, incluidos en el ámbito de la oferta de empleo público, en la FNMT-RCM en régimen de contrato laboral, de Oficial 1ª Mecánico en la Fábrica de Papel de Burgos