Oferta Pública de Emprego / Emprego Permanente

Nesta páxina fanse públicas as diferentes Ofertas de Emprego Público da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

En todos os procesos abertos é necesario encher un formulario de solicitude ás probas selectivas. Máis información.

Atrás

ATS de empresa, nivel 12, Centro de Trabajo de Madrid

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de selección para proveer 1 plaza de A.T.S. de Empresa (nivel 12) en la Dirección de Recursos Humanos correspondiente a la contratación laboral en la modalidad de fijo.