Oferta Pública de Emprego / Emprego Permanente

Nesta páxina fanse públicas as diferentes Ofertas de Emprego Público da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

En todos os procesos abertos é necesario encher un formulario de solicitude ás probas selectivas. Máis información.

Atrás

Ingeniero Auxiliar de Proyectos (Área de Digitalización)

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de selección para proveer dos plazas de Ingeniero Auxiliar de Proyectos (nivel 12) en la Dirección de Sistemas de Información (Área de Digitalización).