Adquisicións

Este apartado ten por obxecto dar a coñecer as licitacións en curso e as adxudicacións xa aprobadas pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda.

Licitacións en curso

Atrás

Contratación de Contrato Marco para el Suministro de Material de Transmisiones, Rodamientos y Estanqueidad, Bienio 2018-2019

 

Adxudicacións

 

Adxudicacións