• Histórico do perfil de contratante

Neste apartado móstranse, a xeito de histórico, as licitacións que xa se resolveron, así como as adxudicacións menos recentes:

Histórico de licitacións

Histórico de adxudicacións