Prestación de Servizos

Servizos Ceres

O departamento Ceres dea FNMT-RCM ofrece a Organismos e Empresas un amplo conxunto de servizos, segundo á seguinte clasificación:

Servizos esenciais

Trátase dunha relación de servizos que pola súa propia natureza son imprescindibles para o correcto funcionamento da infraestrutura de clave pública e para a realización de sinatura electrónica segundo a Lei 59/2003.

Servizos complementarios

Relación de servizos adicionais aos anteriores que se ofrecen de forma opcional baixo demanda do usuario.

Servizos avanzados

Outros servizos de seguridade relacionados cos anteriores, que se poden prestar de forma opcional e cuxa regulación e/ou normalización definitiva, tanto técnica como legal, está aínda pendente de desenvolvemento por organismos alleos á propia Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda.

Para ampliar esta información, pode consultar páxina Web de CERES.