Dixitalización

Enténdese por dixitalización certificada aquela que garante a integridade do resultado da aplicación do proceso de dixitalización grazas á utilización dalgún dos mecanismos de sinatura electrónica previstos na actual normativa, Lei 39/2015 e Lei 40/2015.

Se non pode ver correctamente o vídeo a continuación, pode descargalo aquí.Proceso de dixitalización

Ciclo de vida

A FNMT-RCM ofrece todo o necesario para cubrir o ciclo de vida dun documento:

 • Transporte seguro.
 • Dixitalización.
 • Expediente electrónico, copia auténtica, ...
 • Custodia de documentos electrónicos e acceso á información.
 • Almacenamento de documentos en papel.
 • Destrución certificada.
Ciclo de vida dun documento

Vantaxes da dixitalización

As vantaxes da dixitalización certificada de documentos ofrecida pola FNMT-RCM son:

 • Fiabilidade, calidade e seguridade.
 • Medio propio da Administración.
 • Experiencia en transporte, manexo, manipulación, destrución e rastrexabilidade da cadea de custodia.
 • Instalacións, procesos e equipo humano preparados para poder prestar os servizos con seguridade lóxica e física.
 • Experiencia adquirida na dixitalización e OCR de máis de 7 millóns de documentos.
 • Presenza en comités e grupos de traballo que regulan a Administración electrónica: acceso á información e participación activa.
 • Dispoñibilidade de catro áreas de servizo: Dixitalización, Metadatación, Verificación e Administración.

Contacto

Se está interesado nos nosos servizos, contacte connosco:

Dirección de Sistemas de Información

Área de Dixitalización

José Luis Peña Araujo

Tel.: (91) 566 78 04

Enderezo-e: jlaraujo@fnmt.es