BE 05/20 - Informática

Borses de Treball

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents convocatòries de procés de selecció lliure que s'ofereixen des de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

ANNEX VI - XI CONVENI COL·LECTIU BORSES DE TREBALL

Informació relativa a períodes de prova en contractacions temporals

En tots els processos oberts cal emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Més informació.

Vés enrere BE 05/20 - Informática

Proceso de selección libre para formar una bolsa de trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Operador-Programador de Microinformática y Técnico del Centro de Atención a Usuarios