OE 04/22 - Almacenero

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 04/22 - Almacenero

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir diez plazas de Almacenero (nivel 7), en la plantilla de los Departamentos de Planificación Logística y Almacenes y Moneda y en la Dirección Comercial (Centro de Trabajo de Madrid), en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.