OE 04/23 - Ingeniero de Proyectos. DIT

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 04/23 - Ingeniero de Proyectos. DIT

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir una plaza de Ingeniero de Proyectos (nivel 14), en la plantilla del Departamento de Documentos de Identificación y Tarjetas, en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.