OE 13/22 - Oficial 2ª Mecánico Mantenimiento Central

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 13/22 - Oficial 2ª Mecánico Mantenimiento Central

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir una plaza de Oficial 2ª Mecánico Mantenimiento Central (nivel 8), en la plantilla del Departamento de Mantenimiento, en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.