OE 16/22 - Técnico de Recursos Humanos

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 16/22 - Técnico de Recursos Humanos

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir dos plazas de Técnico de Recursos Humanos (nivel 13), en la plantilla de la Dirección de Recursos Humanos, en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.