Codi de Conducta

Codi de Conducta

1 - Introducció

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a través de la seva història, ha desenvolupat una sèrie de valors que constitueixen són el marc de referència en què es basa l’execució dels seus productes i la prestació de serveis a la societat, essent aquests valors els següents:

  • Seguretat: Totes les seves activitats es basen en la seguretat integral, seguretat aplicada als processos de producció, als productes, al tractament de la informació i a les seves instal·lacions i persones.
  • Professionalitat: És el compromís d’una actuació honrada, responsable i eficient en l’acompliment de les seves funcions, enfocada a assolir l’excel·lència.
  • Qualitat: La FNMT-RCM té un compromís amb la qualitat que regeix l’activitat diària de l’Entitat, pel qual comprèn i satisfà les necessitats dels nostres destinataris dels productes i serveis i fomenta les actuacions de millora contínua.
  • Confidencialitat: Totes les persones de l’Entitat mantenen uns criteris de discreció i prudència en el tractament de la informació i en les seves comunicacions amb tercers.
  • Creixement sostenible: Entès com el desenvolupament industrial de forma compatible amb el medi ambient i les polítiques mediambientals.
  • Actualització tecnològica: Destinada a dotar els productes i serveis realitzats de les màximes d’actualització tecnològica segons l’estat de la tècnica del moment i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per a R+D+i.
  • Col·laboració i compromís amb les Administracions i organismes públics: Amb la finalitat de traslladar a les empreses i ciutadans les millors condicions d’accés als serveis públics relacionats amb l’activitat de l’Entitat.