BE 02/23 Controlador de Calidad de Artes Gráficas

Borses de Treball

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents convocatòries de procés de selecció lliure que s'ofereixen des de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

ANNEX VI - XI CONVENI COL·LECTIU BORSES DE TREBALL

Informació relativa a períodes de prova en contractacions temporals

En tots els processos oberts cal emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Més informació.

Vés enrere BE 02/23 Controlador de Calidad de Artes Gráficas

Se hace pública, para general conocimiento, la convocatoria del siguiente proceso de selección libre para formar BOLSA de TRABAJO, en el Centro de Trabajo de Madrid, para cubrir plazas con carácter temporal de CONTROLADOR DE CALIDAD DE ARTES GRÁFICAS