BE 03/21 - Impresión

Borses de Treball

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents convocatòries de procés de selecció lliure que s'ofereixen des de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

ANNEX VI - XI CONVENI COL·LECTIU BORSES DE TREBALL

Informació relativa a períodes de prova en contractacions temporals

En tots els processos oberts cal emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Més informació.

Vés enrere BE 03/21 - Impresión

Proceso de selección libre para formar una bolsa de trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Oficial 2ª Máquina Tipográfica-Valores 2 ó más colores, Oficial 2ª Máquina Offset-Valores 2 ó más colores, Oficial 2ª Máquina Offset-Timbre 2 ó más colores (nivel 8), Oficial 2ª Máquina Offset-PVC 2 ó más colores, Oficial 2ª de Impresión-Timbre, Oficial 2ª Máquina Calcográfica 2 ó más colores Autocontrol, Oficial 2ª Máquina Serigrafía-Hot Stamping, Oficial 2ª Máquina Flexográfica y Finalizado y Oficial 2ª Máquina Rotativa de Sellos