Informazio orok

Orrialde honetan, Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxean (DZFN-MEE) eskaintzen diren hautapen askeko prozesuaren deialdi desberdinak publiko egiten dira.

Zuzenketa- edo alegazio-idatzietarako eredu bat proposatzen da jarraian. Proposamen hori webgune honetan deskarga daiteke edo DZFN-MEEren edozein egoitzatan eska daiteke.

Zuzentzeko dokumentua, azterketa berrikusteko eskaera, edo aurkaratzea (PDF - 39 KB) | (DOC - 48 KB)

Estatuko Sektore Publikoaren Sail edo Erakunde Publikoetatik datorren eta aktiboan dagoen Karrerako funtzionarioa edo langile finkoaren (abenduaren 26ko 36/2014 Legearen 21. Hiru artikuluan definitua) izaera egiaztatzeko, interesdunari dagokion Sail edo Erakundeko Pertsonalaren Erregistroak edo Giza Baliabideen arduradunak (Pertsonalaren Erregistro batean erregistratu gabeko langile finkoaren kasuan) egindako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da.

En todas las convocatorias que se publiquen cuyo período de solicitud de instancias comience a partir del día 1 de abril de 2019 se identificará al candidato por el Nº de Justificante del modelo 790. Identificación de los candidatos que se presenten a las pruebas selectivas de caracter externo.

Jarraian eredu bat dago, ADIBIDE MODURA, aurkezten den ziurtagiriak izan behar dituen gutxieneko datuekin. EZ DIRA KONTUAN IZANGO, ondorengo egiaztapenak eragotzi gabe, adibidearen ereduaren gainean edo ziurtatzen duen Erakunde edo Sailaren ofiziala ez den paperean betetako ziurtagiriak.

Langile publiko edo langile finkoaren izaera egiaztatzeko proposatutako adibidea (PDF 75 KB) | (DOC 77 KB)

Batzorde Paritarioaren interpretazioa Lan Eskaintza Publikoan eta Estatuko Sektore Publikoaren Sail edo Erakunde Publikoetan destinoa duten Funtzionarioen edo Langile Lan Kontratudun Finkoen Lan Eskaintzan hobariak emateko akordioari buruz (PDF 236KB)

Oinarrizko bibliografia

Hautatze-prozesu libreetarako gai komuna ondorengo dokumentazioa izango litzateke: