Bolsa de Traballo

Nesta páxina, fanse públicas as diferentes convocatorias de proceso de selección libre que se ofertan dende a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

ANEXO VI - XI CONVENIO COLECTIVO BOLSAS DE TRABALLO

Información relativa a períodos de proba en contratacións temporais

En todos os procesos abertos, é necesario completar un impreso de solicitude ás probas selectivas. Máis información.

Atrás

Ingeniero Auxiliar de Proyectos (Innovación)

Bolsa resultante del Proceso de Selección para cubrir plazas por oferta de empleo público para Ingeniero Auxiliar de Proyectos (Innovación)