Colaboración con outras entidades

En canto aos proxectos desenvolvidos en colaboración con entidades externas, cabe destacar os seguintes:

  • Colaboración co Corpo Nacional de Policía na implantación do sistema de emisión do novo permiso de residencia electrónico.
  • Participación en proxectos para clientes internacionais no ámbito dos documentos de identificación e de viaxe.
  • Execución de proxectos de I+D para o Banco Central Europeo en materia de características de seguridade para billetes de banco.
  • Colaboración co CSIC no desenvolvemento de novas características de seguridade para documentos de identificación e de valor.
  • Participación en grupos de traballo e foros internacionais no ámbito dos documentos de valor (Banco Central Europeo) e dos documentos de identificación e de viaxe (Comisión Europea, OACI).
  • Actividades de formación en documentos de seguridade para diversos organismos oficiais.
  • Colaboración en diversas liñas de investigación da Internet of Things coa Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Madrid.