Información Institucional

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda é unha entidade pública empresarial (EPE) e medio propio (MP) da Administración xeral do Estado, de conformidade cos seus estatutos e coa Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

A continuación mostrámoslle un vídeo institucional. Se non pode visualizar o vídeo, pode descargalo no seu ordenador e intentar visualizalo máis tarde.


Estrutura e organigrama

Descargar Organigrama de la FNMT-RCM (PDF - 67 KB)

Tradición e Tecnoloxía de Seguridade

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM) ofrece na fabricación de cada produto a experiencia centenaria do seu saber facer, a garantía dunha institución que aplica estritos mecanismos de control e seguridade, o compromiso de colaboración constante coa empresa pública e privada e, principalmente, a súa aposta polo futuro e polo desenvolvemento de tecnoloxía de última xeración. Todo para ofrecer a máxima calidade en cada unha das solucións nos seus diversos campos de produción.

Señas de identidade

A FNMT-RCM é unha entidade pública empresarial que está adscrita ao Ministerio de Facenda e Función Pública. É, por tanto, unha empresa que polo tipo de traballos que realiza ten un marcado carácter de servizo público. Por outra banda, está aberta á colaboración con entidades privadas en aqueles ámbitos que requiren un compoñente de seguridade e un estrito control da produción, cos que se gañou o recoñecemento e a confianza dos cidadáns.

Tódalas súas actividades fundaméntanse na seguridade integral, seguridade aplicada nos propios procesos de produción, nos produtos, no tratamento da información e nas súas instalacións.

Da experiencia á modernidade

Os produtos e servizos da FNMT-RCM caracterízanse polo saber facer e maila experiencia adquirida ao longo da súa existencia. A súa longa tradición xúntase a aposta pola tecnoloxía, o que lles leva a unha evolución constante que se reflicte na súa capacidade de fusionar tradición e modernidade, alcanzando produtos únicos e inimitables.

Tecnoloxía punta

As súas liñas de fabricación están dotadas dos medios técnicos máis avanzados, fruto dun permanente traballo de investigación que segue dúas estratexias: a continua revisión e posta ao día das tecnoloxías tradicionais e a entrada en novos ámbitos de fabricación, como as tarxetas intelixentes, que requiren entornos de alta seguridade.

Calidade acreditada

A FNMT-RCM garante a calidade de cada produto pondo toda a súa atención en cada un dos procesos de fabricación avalando a ausencia de defectos a partir dos múltiples controis e ensaios que se practican con todos e cada un dos produtos. Asemade, o sistema de calidade dalgunhas das liñas de fabricación máis importantes está baseado na norma ISO 9001:2000 e certificado por AENOR.

Prestixio e experiencia internacional

Son os valores diferenciais da FNMT-RCM os que lle valeron a confianza dunha importante carteira de clientes a nivel nacional e internacional aos que ofrece solucións a medida.

A FNMT-RCM participa en diferentes foros entre os que destacan a Conferencia de Impresores de Billetes de Banco e maila Conferencia de Directores de Casas de Moeda. E cada día aumenta o volume de produción destinado á exportación.

Ollada histórica

A Fabrica Nacional de Moeda e Timbre nace en 1893 coa fusión de dous organismos seculares: a Casa da Moeda e maila Fábrica do Selo. Ámbalas dúas institucións compartían dende 1861 o edificio de Colón, aínda que eran independentes e tiñan administracións separadas. Dende entón e baixo o denominador común da seguridade, non deixou de estender o seu ámbito de actividade.

En 1940 comezaba a produción de billetes de banco e, en 1952, a fabricación de papel de seguridade.

A inauguración dunha nova sede en 1964, unida á calidade e a garantía de seguridade e control dos produtos, permitiu a realización de traballos como o Pasaporte e o Documento Nacional de Identidade.

Co a nova normativa sobre o xogo iniciouse a fabricación de cartóns de bingo e boletos de lotería.

A vocación de futuro e maila aposta polas novas tecnoloxías permitiu iniciar na década dos noventa dúas actividades que, dende o ponto de vista tecnolóxico, nada teñen que ver cos seus produtos tradicionais, destacan neste sentido as Tarxetas Intelixentes e a Certificación Electrónica.

A actividad produtiva lévase a cabo en dous centros industriais localizados en Madrid e Burgos.