Estatutos

  • Estatutos da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.
  • Real Decreto 199/2009, de 23 de febreiro, polo que se modifica o Estatuto da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, aprobado polo Real Decreto 1114/1999, de 25 de xuño, polo que se adapta a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre á Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamento da Administración Xeral do Estado, apróbase o seu Estatuto e acórdase a súa denominación Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.
  • Real Decreto 390/2011, de 18 de marzo, polo que se modifican os estatutos da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda e do Instituto de Crédito Oficial, aprobados, respectivamente, polo Real Decreto 1114/1999, de 25 de xuño, e polo Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, e polo que se autoriza a extinción da Fundación Real Casa da Moeda.
  • Real decreto 336/2014, de 9 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1114/1999, de 25 de xuño, polo que se adapta a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre á Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado, se aproba o seu Estatuto e se acorda a súa denominación como Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.