Oferta Pública de Emprego / Emprego Permanente

Nesta páxina fanse públicas as diferentes Ofertas de Emprego Público da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT-RCM).

En todos os procesos abertos é necesario encher un formulario de solicitude ás probas selectivas. Máis información.

Atrás

Programador (1 plaza - nivel 9)

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de selección para proveer una plaza de Programador (nivel 9) en la Dirección de Sistemas de Información (Departamento de Informática)