Productos Gráficos

Entre outros produtos gráficos, a FNMT-RCM fabrica unha ampla gama de artigos relacionados cos xogos de azar, así como selos de correos, etiquetas de seguridade, papeis oficiais, títulos universitarios e doutro carácter, e todo un grande abano de produtos gráficos que requiran medidas de seguridade ao servizo de clientes públicos e privados.