Produtos e Solucións

A FNMT-RCM é unha entidade pública empresarial cuxo labor ten un marcado carácter de servizo público. Por outra banda, está aberta á colaboración con entidades privadas naqueles ámbitos que requiren un compoñente de seguridade e un estrito control da produción, cos que se gañou o recoñecemento e a confianza dos cidadáns.

Todas as súas actividades baséanse na seguridade integral, seguridade aplicada nos propios procesos de produción, nos produtos, no tratamento da información e nas súas instalacións.