Medallas á medida

Medallas y Grabados a Medida
 
A FNMT-RCM, xunto á súa produción tradicional de billetes, moedas e efectos timbrados realizados coa tecnoloxía máis avanzada, incorporou outros produtos de nova xeración, como son as tarxetas intelixentes, documentos de identificación, certificación electrónica, etc.
 
Con todo, non quixo abandonar liñas de produto artesanais e de deseño artístico, nas que sempre tivo un prestixio ben gañado a través da súa dilatada historia, que se remonta polo menos a finais do século XV.
 
Entre estas actividades destacan fundamentalmente as medallas.
 
As posibilidades que abarcan son practicamente ilimitadas, dado o seu carácter artístico. Con todo, nas liñas que seguen faise referencia concreta á produción máis habitual desta FNMT-RCM, aínda que sempre en disposición de adaptarse ás necesidades puntuais de cada cliente.
 

Do mesmo xeito ca as moedas, as medallas adoitan ser discos de metal (ouro, prata, cobre...) cuñados por ambas as caras.

A medalla é un produto que nace dunha idea, que se vai transformando nunha linguaxe artística a través de pasos como o deseño, modelaxe (baixorrelevo) e cuñaxe da peza. En todos estes pasos intervén o artista (gravador), quen vai dando as pautas adecuadas para que o resultado final sexa de gran calidade, e do que forma parte o tamaño da peza (ata 80 mm de diámetro) e o relevo da modelaxe (de 1 décima de milímetro a 3 milímetros de espesor).
 
A FNMT-RCM cuña medallas de ouro, prata, cobre etc. en diferentes terminacións e diámetros. A terminación pode ser en brillo espello, mate ou patinada (prata e cobre), e pódense combinar na mesma peza as dúas primeiras.
 
O espesor da medalla é consecuencia das necesidades técnicas e estéticas da cuñaxe e vai en función do diámetro. Aínda que se pode fabricar calquera diámetro entre 10 e 80 mm, existen algúns que resultan máis económicos por razóns de estandarización.
 
Previa a calquera cuñaxe é necesaria a fabricación dos cuños. Unha vez que se dispón deles, pódense utilizar para cuñar medallas do mesmo tamaño en metais diferentes e para posteriores recuñaxes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde a súa orixe a medalla configúrase como un obxecto de luxo con características peculiares que a definen: intencionalidade artística, ausencia de valor legal de circulación e xustificación na conmemoración dun feito ou exaltación dun personaxe, o que lle confire á medalla o seu pleno sentido.
 
As posibilidades que a medalla ofrece foron aproveitadas por soberanos e señores para enxalzar a súa persoa e fazañas memorables; na actualidade serve como vehículo de cultura, premio e promoción de calquera tipo de actividade ou institucións.
 
A medalla, como tal arte, mantén un importante rango no panorama artístico, e a proposta constante de renovación é a súa mellor garantía.
Medalla Suerte de Varas
 
A FNMT-RCM pon a súa creatividade e tecnoloxía á disposición de empresas e organismos para a realización de cuñaxes de medallas con carácter conmemorativo, de agasallo ou para a súa comercialización.
 
Á marxe de encargas concretas, a creatividade dos gravadores da FNMT-RCM desenvólvese en forma de medallas propias, comercializadas polo Museo Casa da Moeda, que poden ser utilizadas cos mesmos fins xa descritos.
 
Finalmente, as posibilidades de presentación son moi diversas: desde unha bolsa esmoleira ou unha cápsula de plástico ata un estoxo de pel. En todos os casos é factible a personalización co motivo que se desexe.
 

Medalla Forja

Algunhas destas pezas, mostras da arte medallística do último medio século, poden estar esgotadas debido ao tempo que levan no mercado. Con todo, a FNMT-RCM pode realizar recuñaxes destas obras en gran relevo nun diámetro de 60 mm. Entre elas atópanse as series de Don Quixote, O Mar, A Tauromaquia etc., así como as dedicadas a ríos, cidades, oficios tradicionais, pintores, escritores (e os seus personaxes) e outras personalidades sobranceiras.
 
O deseño pódeo realizar o equipo especializado de gravadores da FNMT-RCM, a partir dos motivos —ou simplemente ideas— proporcionados polo cliente, ou ben cuñar deseños realizados por outros artistas.