OEP Langile funtzionarioak edo langile lan-kontratudun finkoak

Plazak estaltzeko hautapen-prozesuak pertsonal funtzionarioarekin edo laboral finkoa departamentuetatik edo, lan-kontratu-erregimeneko FNMT-RCM-ean, lan-eskaintza publikoaren eremuan sartutako organismo publikoetatik datorrena.

OEPA 01/19 Auxiliar de Producción (Reservistas de especial disponibilidad)

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir cuarenta y cinco plazas de Auxiliar de Producción (nivel...

Auxiliar de Producción

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca un proceso de selección restringido a personal funcionario de carrera o laboral fijo para cubrir plazas de Auxiliar de...