• Kontratatzaile-profilaren historia

Atal honetan, historia gisa, ebatzi diren lizitazioak agertzen dira, baita hain berriak ez diren adjudikazioak ere:

Lizitazioen historia

Adjudikazioen historia