Kontratatzailearen profila

Kontratatzailearen profila

Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionala - Monetaren Errege Etxeak daukan Erosketa politika bere enpresa politikaren barnean sailkatzen da eta helburutzat, edozein motatako ondasun eta zerbitzuen kontratazioan kostu, kalitate eta prestazioen arteko optimizazioa lortzea dauka. Honetarako bere hornitzaileekin dauzkan kontratu eta erlazio jarduerako oinarri orokorrak, publizitate, konkurrentzia, gardentasuna eta bereizmen ezarekin egokitzea da.

Sail honetan Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak - Monetaren Errege Etxeak bere hornitzaileekin dauzkan erlazioetako ezaugarri garrantzitsuenak ezagutarazi nahi dira (ondasun eta zerbitzuen kontrataziorako barne aginduak, kontrataziorako baldintza orokorrak, hornitzaileen homologazio eta kalifikazio sistemak) eta aldi berean uneko lizitazioei eta jada onarturiko adjudikazioei buruzko informazioa eskaini nahi da.