Certificació Digital

Certificació Digital

La FNMT-RCM, com a Proveïdor de Serveis de Certificació a través de CERES, ha implementat una sèrie d'aplicacions que permeten a l'Administració, als ciutadans i a les empreses espanyoles realitzar els seus tràmits per Internet de manera totalment segura. Les noves solucions de certificació i autentificació d'identitat digital que ofereix la FNMT-RCM proporcionen validesa i seguretat a les transaccions electròniques.

Certificació de signatura electrònica

El sistema de certificació de signatura electrònica establert per la FNMT-RCM és un intermediari transparent al ciutadà, d'ús fàcil, que ofereix alta disponibilitat i gran capacitat d'accés concurrent als usuaris de la xarxa. Es tracta d'un sistema que ja és operatiu amb diverses aplicacions en funcionament i nombrosos organismes en fase d'incorporació al sistema.

Com obtenir el vostre certificat digital FNMT de Persona Física

Obtingui el seu certificat digital

Els certificats emesos per la FNMT-RCM són d'ús general i, per tant, universals, cada ciutadà es pot comunicar amb les diferents administracions amb un únic certificat.

Serveis de Certificació

A més del popular sistema de certificació de signatura electrònica, la FNMT-RCM, mitjançant CERES, ofereix diversos serveis de certificació. En relació a l'entitat final que s'ha de certificar, o a l'objecte de la certificació, s'emeten certificats d'identitat d'usuaris, ja sigui per a ús corporatiu o particular, certificats de components informàtics i certificats de signatura de programari.

A banda dels serveis típics d'una entitat certificadora, la FNMT-RCM a través de CERES també ofereix serveis avançats de tercera part de confiança com ara segellat de temps, serveis de no repudi, certificació i arxivament de missatges, etc.

A continuació li oferim un llistat d'alguns dels nostres serveis de certificació:

Proyecte CERES

El projecte CERES (Certificació Espanyola) liderat per la FNMT-RCM consisteix a establir una Entitat Pública de Certificació, que permeti autentificar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre ciutadans, empreses o altres institucions i administracions públiques a través de les xarxes obertes de comunicació.

Més informació sobre CERES