Compromisos

Compromisos

En el desenvolupament de la seva activitat, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda té un fort compromís amb l'impacte social, econòmic i mediambiental, incloent-hi una estratègia de sostenibilitat basada en els valors que la caracteritzen i que constitueixen el marc de referència en què es basa l'oferta dels nostres productes i serveis.