Digitalització

Digitalización

Se entiende por digitalización certificada aquella que garantiza la integridad del resultado de la aplicación del proceso de digitalización gracias a la utilización de alguno de los mecanismos de firma electrónica previstos en la actual normativa, Ley 39/2015 y Ley 40/2015.

Si no puede ver correctamente el vídeo a continuación puede descargarlo aquí.

Procés de digitalització

Cicle de vida

L’FNMT-RCM ofereix tot el necessari per cobrir el cicle de vida d’un document:

 • Transport segur.
 • Digitalització.
 • Expedient electrònic, còpia autèntica, ...
 • Custòdia de documents electrònics i accés a la informació.
 • Emmagatzematge de documents en paper.
 • Destrucció certificada.

Cicle de vida d’un document

Avantatges de la digitalització

Els avantatges de la digitalització certificada de documents que ofereix l’FNMT-RCM són:

 • Fiabilitat, qualitat i seguretat.
 • Mitjà propi de l’Administració.
 • Experiència en transport, maneig, manipulació, destrucció i traçabilitat de la cadena de custòdia.
 • Instal·lacions, processos i equip humà preparats per poder prestar els serveis amb seguretat lògica i física.
 • Experiència adquirida en la digitalització i OCR de més de 7 milions de documents.
 • Presència en Comitès i Grups de Treball que regulen l’Administració Electrònica: accés a informació i participació activa.
 • Disponibilitat de 4 àrees de servei: Digitalització, Metadatació, Verificació i Administració.

Contacte

Si està interessat en els nostres serveis, contacti amb nosaltres:

Dirección Comercial

Tel.: 91 566 65 65

Email: comercial.nacional@fnmt.es