Convocatóries per a Places Temporals

En aquesta pàgina es fan públiques les convocatòries de places temporals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts s'ha de complimentar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Més informació.

1 plaza de Ingeniero de Proyectos - Burgos, nivel 14

Proceso de selección libre para cubrir una plaza con carácter temporal, en el Departamento de Fábrica de Papel de Burgos, de Ingeniero de Proyectos, nivel 14 ...