Col·leccionista

Col·leccionista

L'adquisició de moneda de col·lecció va més enllà del pur col·leccionisme. D'una banda, s'adquireix un producte de valor reconegut. De l'altra, es guarda un fragment d'història i dels esdeveniments més representatius plasmats en les diverses peces.

Consulti aquí el llistat amb les emissions de monedes de col·lecció dels últims anys.