Institució

Institució

La FNMT-RCM és una entitat pública empresarial que està adscrita al Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques. És, per tant, una empresa que pel tipus de treballs que realitza té un marcat caràcter de servei públic. D'altra banda, està oberta a la col·laboració amb entitats privades en aquells àmbits que requereixen un component de seguretat i un estricte control de la producció, amb els quals s'ha guanyat el reconeixement i la confiança dels ciutadans.