Pròximes Emissions

Pròximes Emissions

En els propers mesos, la FNMT-RCM té prevista l'emissió, a falta de l'aprovació de les Ordres Ministerials corresponents, de les monedes i col·leccions següents:

  • Picasso (*)

(*) Projectes a falta de l'aprovació de les Ordres Ministerials corresponents.