Pròximes Emissions

En els propers mesos, la FNMT-RCM té prevista l'emissió, a falta de l'aprovació de les Ordres Ministerials corresponents, de les monedes i col·leccions següents:

  • III Serie del V Centenario de la Vuelta al Mundo
  • Historia del Ferrocarril (*)
  • VII Serie Tesoros de Museos Españoles (*)

(*) Projectes a falta de l'aprovació de les Ordres Ministerials corresponents.