Prestació de Serveis

Prestació de Serveis

Serveis Ceres

El departament Ceres de la FNMT-RCM ofereix a Organismes i Empreses un ampli conjunt de serveis, d'acord amb la classificació següent:

Serveis essencials

Es tracta d'una relació de serveis que, per la seva pròpia naturalesa, són imprescindibles per al funcionament correcte de la infraestructura de clau pública i per a la realització de signatura electrònica segons la Llei 06/2020.

Serveis complementaris

Relació de serveis addicionals als anteriors que s'ofereixen de forma opcional a demanda de l'usuari.

Serveis avançats

Altres serveis de seguretat relacionats amb els anteriors, que es poden prestar de manera opcional i la regulació dels quals i/o normalització definitiva, tant tècnica com legal, encara està pendent de desenvolupament per organismes aliens a la mateixa Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda.

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar pàgina Web de CERES.