Targetes de signatura electrònica

Targetes de signatura electrònica

La targeta criptogràfica, suport de la signatura digital, permet d'autenticar i garantir la confidencialitat entre els ciutadans, les empreses i altres institucions i administracions públiques a través de xarxes obertes de comunicació, amb aplicacions en nombroses gestions de l'e-Administració, com ara la presentació telemàtica de la declaració de l'IRPF i altres impostos, consultes de vida laboral a la Seguretat Social, compravenda de valors del Tresor, etc. Per fer això cal tenir prèviament identificació electrònica.

La targeta criptogràfica també és un document d'identificació físic i lògic, es pot utilitzar com a element de control d'accessos i és apte per a aplicacions de correu segur i serveis d'autenticació única.

  • Targetes de funcionari
  • Carnets col·legials
  • Targetes d'empresa

Tarjetas de firma electrónica